דדלוס ואיקרוס

המיתוס של דדלוס ואיקרוס: על כניעתו לשמיים ונפילתו לים

דדלוס היה אומן מוכשר ביותר הוא נקרא לעשות עבודות אצל אבירים ונסיכים. הוא קיבל מחמאות על המצאותיו ועבודותיו כבר בראשית דרכו מהאלה אתנה. בשל יכולותיו וכשרונותיו הפקידה אחותו את טאלוס בנה בן ה 12 בידיו כדי שילמד מדדלוס את חכמתו. טאלוס, שגדל והפך להיות אמן מוכשר ומוערך. עורר בדדלוס קנאה ופחד למעמדו. בשעה שטאלוס הראה לדדלוס את המצאתו האחרונה את המסור, אותו הכין לאחר שהתבונן בחוט שדרה של דג. חש דדלוס את עוצמתה של הקנאה והחשש למעמדו וברגע של טירוף הוא משליך את אחיינו ותלמידו ממגדל של מינרווה, האלה המופקדת על החכמה והמדע, בו למדו השניים. מינרווה הצילה את טאלוס בכך שהפכה אותו לקיכלי.

לאחר שהרג את טאלוס הוא בורח אל האי כרתים הוא מספר למלך מינוס את כל האמת ומבקש מקלט. המלך שמכיר בכישרונו נותן לו מקלט ומחזיר לו את כבודו כאמן הממלכה. הוא מבקש ממנו  לבנות לבירינת (מבוך). הוא נועד להסתיר מהעולם ולהחזיק בשבי את המינוטאורוס, בנה של אשת מינוס. אחרי שהבנייה הושלמה החליט המלך מינוס לכלוא במבוך גם את דדלוס ואת בנו איקרוס, כדי שאיש חי חוץ ממנו לא ידע על סודותיו של הלבירינת, וזאת מחשש שיגלו את סודות בנייתו, לפי גרסה אחרת, נכלאו השניים במבוך כיוון שדדאלוס עזר לתסאוס במשימתו להרוג את המינוטאורוס. מינוס גילה כי הם ברחו מהמבוך וכלא אותם במגדל.

כדי לברוח מהמגדל ומהאי, כיוון שדרך הים הייתה חסומה בידי ספינותיו וחייליו של מינוס, החליט דדאלוס להימלט דרך האוויר. הוא אסף נוצות ציפורים וחיבר אותן בשעווה ובנה שני זוגות כנפיים. אחרי שהרכיב לכנפיים רתמה, דדלוס ואיקרוס עטו על גופם את הכנפיים, וכך הצליחו לעוף ולהימלט מכרתים.

לפני שנמלטו דדלוס ואיקרוס מהאי, הזהיר דדלוס את בנו שלא יעוף גבוה מדי, כדי שהשמש לא תמס את השעווה. אולם איקרוס התלהב מכך שהוא יכול לעוף והמריא גבוה מדי. השמש המסה את השעווה שחיברה את הכנפיים לגופו והוא נפל ונהרג. דדלוס מצא את גופת בנו שנסחפה אל החוף  באבלו קילל את כישרונותיו שהביאו למותו של ילדו וקבר אותו באי שנקרא על שמו איקריה. מותו של איקרוס הוא תגמול מהאלים על פגיעתו בבן אחותו טאלוס.

דדלוס מגיע לסיציליה שם הוא מתחיל שוב לבנות את המוניטין שלו. הוא עובד בחצר המלכות של המלך קוקלוס. בהמשך חייו, עסק דדלוס בבנייה ועיצוב של מבנים מיוחדים ומצליח לבנות שוב את חייו המקצועיים והמשפחתיים ואת ההערכה אליו.

דדלוס ואיקרוס

קלף שני מטבעות

שני מטבעות ראשית הקריירה של דדלוס ומחמאות על עבודותיו הראשונות מהאלה אתנה. בניית שמו כאומן וממציא ובכל זאת דדלוס מרגיש כי אינו מוכשר כפי שחושבים. הקלף הוא קלף של התלבטות פנימית הנובעת מהחיפוש מה לא בסדר מה לא מספיק, במקום לראות מה כן. האדם יודע מה נכון האדם יודע כיצד לפעול ובמקום זה האדם מסתבך.

 

 

 

קלף שלושה מטבעות

שלושה מטבעות דדלוס עובד בחצר המלך הוא מקבל שכר המביא בטחון כלכלי, מוניטין והערכה. הקלף הוא קלף של הכרה ביכולות וגמול כספי עליהן, קלף טארוט שמעודד להתאמץ  ולשפר את היכולות.

 

 

 

 

קלף ארבעה מטבעות

ארבעה מטבעות האחיין של דדלוס, טאלוס, אמן מוכשר בזכות עצמו, גורם לדדלוס להרגיש שמעמדו מאוים. קלף זה מייצג את הפחד לאבד את מעמד שהושג, את הפרנסה, את הביטחון . הפחד לא מאפשר להנות מההישגים שהושגו. הוא מביא לחוסר אונים, לדכדוך ולחוסר גמישות, שעלולים להוביל להתנהגות שתגרום להפסד של ההשגים, והתחושה הזו לא בהכרח מחוברת למציאות.

 

 

 

קלף חמישה מטבעות

חמישה מטבעות דדלוס שקנאתו מעבירה אותו על דעתו מאבד את עשתונותיו ומשליך את טאלוס מהגג אל מותו. רגע אחד של איבוד שליטה, ודדלוס מאבד את מעמדו, כבודו, כספו ואף את משפחתו. הוא בורח עם בנו  לכרתים. הקלף מייצג הרס וכישלון שנובעים ממעשי השואל אחד משלושת הקלפים הקשים ביותר בחפיסה. קלף זה מייצג את הצדדים ההרסניים הקיימים באישיותו של האדם.

 

 

קלף שישה מטבעות

שישה מטבעות דדלוס מגיע לאי כרתים מספר למלך מינוס את כל האמת על מעשיו ומבקש רחמים ומקלט. מינוס, שהכיר את כישרונו של דדלוס נותן לו מקלט מדיני, ואף מחזיר את מעמדו המקצועי ושוכר את שרותיו כאומן בחצר המלכות. הקלף מייצג מצבים בחיים בהם מקבלים יותר ממה שמגיע, עוד בטרם השואל הוכיח את עצמו, עבודה ומעמד שמחייבים את האדם, את השואל לפעול מתוך הכרת תודה שיש מי שמאמין בו ועכשיו עליו הוכיח את עצמו.

 

 

קלף שבעה מטבעות

שבעה מטבעות דדלוס שבונה את הליברינט כלוא באי כרתים הן בגלל שהמלך מינוס אינו מאפשר לו לעזוב הן בגלל פשעו. הקלף הוא קלף של אכזבה אומנם המצב הכלכלי, המעמד המקצועי וההערכה לה זוכה האדם השתפרו, אך התחושה היא שיש לשלם על מעשי העבר. השואל נמצא בנקודה שבה עליו להחליט האם לקחת סיכון וליצור שינוי גם אם עליו לשלם על מעשיו או להשאר במקום לא נכון לו.

 

 

קלף שמונה מטבעות

שמונה מטבעות דדלוס בורח מאבד את בנו יחידו תוך כדי הבריחה ומגיע לסיציליה הוא עובד אצל המלך  קוקלוס ושוב עליו להוכיח את עצמו ואת כשרונותיו, כחניך. הקלף מייצג חניכות, חניכות מייצגת עבודה קשה שבה לא מקבלים תוצאות מיידיות.

 

 

 

 

קלף תשעה מטבעות

תשעה מטבעות דדלוס מוכיח את עצמו כאמן מוכשר וכאיש אהוב ומוערך. הוא מבסס את מעמדו המקצועי. הקלף מייצג רווח המגיע לשואל בזכות עבודתו הקשה בזכות זה שהוכיח את עצמו בפני עצמו ובפני הסובבים אותו. ההשיג הושג ויש להפוך אותו למעשה הנושא את פירות ההצלחה. שלב של מימוש (השואל למד רפואה עשה סטז' עכשיו הזמן להנות מהפירות שהם רופא מצליח ומוערך.)

 

 

קלף עשרה מטבעות

עשרה מטבעות דדלוס משיב את ההצלחה, ההערכה האושר והעושר וזוכה לילדים ונכדים. זה השלב בו על השואל להכיר בכוחו ויכולותיו, ללא פחד מאובדן. הקלף מייצג את הרצון להתבסס, להרגיש בטחון, יציבות ושפע.

error: