בתים באסטרולוגיה

באסטרולוגיה, בית הוא אחד מתוך 12 הנגזרות שהמפה האסטרולוגית מחולקת להן. הבתים במפה האסטרולוגית מקבילים ל-12 המזלות האסטרולוגיים ונגזרים מהם. הם מסודרים וממוספרים מ-1 עד 12 כאשר הבית הראשון נפתח בנקודת האופק המזרחי. הבית נותן מסגרת לאירועים שמתרחשים בחייו של האדם, ויכול לשפוך אור על תהליכים שמתחוללים בהם.

מפת הלידה מחולקת ל-12 חלקים שווים, המרכיבים את הבתים. הבתים שלא כמו גלגל המזלות, אשר מבוסס על התנועה הסיבובית השנתית של השמש. הם משקפים את סיבוב כדור הארץ ב-24 שעות ביממה סביב צירו. הם מראים את המתנות או האתגרים שהאדם יתמודד איתם במהלך החיים.

כל כוכב לכת, כוכב שבת, אסטרואיד או נקודה שמימית שקיימים בתוך בית, המיקום שלהם מציע תובנה שלא תסולא מפז לא רק לגבי האישיות של האדם, אלא גם מהם הקשרים שלו עם העולם שסביבו. הבתים הם מפת דרכים להבנת העבר, ההווה והעתיד. כאשר הכוכבים בשמיים נעים על פני התחומים הללו, אירועים שונים פיזיים ורגשיים מופעלים. כל בית משויך למזל אחר. כל אחד מהבתים מסמל מרכיב של חיים, שנים עשר הבתים פועלים כיחידה אחת המרכיבה את האדם השלם.

בניתוח הבית נבחנים הנושאים הקשורים בבית. קיימת חשיבות רבה למזל שנמצא בתחילת הבית, שהוא גם המזל השולט בבית. כמו כן, חשוב היכן נמצא הכוכב שהוא שליט המזל שפותח את הבית ואילו כוכבים נוספים נמצאים באותו בית, מהן הזוויות שהם יוצרים לכוכבים אחרים במפה ועל אילו בתים הם שולטים. לבתים קיימת חשיבות בחיזוי שכן כוכבים שנמצאים בבית מסוים בתקופות שונות בחיים יכולים לשפוך אור על אותו הבית.

בתים באסטרולוגיה

הבית הראשון – העצמי

הבית הראשון מכונה בדרך כלל בית העצמי קשור למיקוד אישי ולהתחלות חדשות, היות שמדובר בבית שפותח את המפה האסטרולוגית. הבית מתחיל מנקודת האופק העולה, ועם האופק הוא מראה את הרושם הראשוני שהאדם יוצר ביחסי הגומלין שלו עם אחרים. הבית הראשון הוא נגזרת של מזל טלה מייצג את הזהות של האדם ואת המראה החיצוני שלו. הוא משקף את החיוניות שלו, הגישה והדרך שלו להתמודדות עם מצבים בחיים, מסווג את התגובה המיידית, אינסטינקטיבית שלו. הוא משקף את היצרים שלו ואת הצרכים הראשוניים שלו. הוא מייצג את הגוף שאתו נולד האדם והאופן שבו הוא מציג את עצמו לעולם ובמיוחד את הראש ואת הפנים.

ההתחלות החדשות המאפיינות בית זה מתרכזות בעצמי ובמסע הגילוי הנלווה אליו ומגדיר את האדם. מי הוא? למה הוא יהפוך? איך הוא מממש את האני שלו? הבית הראשון דן במימוש הפוטנציאל של האדם. בית זה הוא האריזה עצמה, ההוויה החיצונית שלו. הבית הראשון שולט בילדות המוקדמת. הוא זה שמעצב את האדם כל עת.

כוכבי לכת העוברים בבית הראשון חושפים שינויים במיקוד האישי ובהתחלות חדשות.

הבית הראשון נשלט על ידי מזל טלה וכוכב הלכת מארס.

 

הבית השני - הרכוש

הבית השני קשור להון אישי ולרכוש. הוא נגזרת של מזל שור הבית מייצג את החיבור הראשוני של האדם לצרכים הפיזיים ההכרחיים לקיום. מהם המשאבים שיש לאדם. יש לו גם משמעות של ערך עצמי, של ביטחון עצמי שהם חיוניים לקיום. הרכוש ומה שהאדם עושה אתו עוזר להגדיר אותו כבן אדם בר קיימא.

הוא אינו מוגבל למשאבים מוחשיים בלבד אלא גם הפנימיות של האדם, היחס לגופו, היכולות, הצרכים והרצונות שהם חלק מהמשאבים שלו. הרכוש שלו צריך לשפר את החיים שלו ושל אחרים, ולטפח תחושה כללית של רווחה. בית זה בודק מה האדם מעריך? הן באופן מוחשי הן באופן בלתי מוחשי? למה הוא מעריך את זה? את מי הוא מעריך? מה באמת בבעלותו?

הכנסה משכר ויכולת ההשפעה שלו עליה, השקעות ורכוש מיטלטלין (מכוניות, ביגוד, תכשיטים וכדומה). החוב הוא גם חלק מהמשוואה כאן, מכיוון שהוא בבעלותו והאחריות לשלם את החשבונות שלו. איך האדם מתייחס לכסף? לרכישת עושר (וחוב), לשינויים פיננסיים ולחיסכון כל אלו קשורים לבית שני.

כוכבי לכת העוברים בבית השני חושפים שינויים במשאבים או בהערכה העצמית.

בית שני נשלט על ידי מזל שור וכוכב הלכת ונוס.

הבית השלישי - תקשורת

הבית השלישי קשור לתקשורת ולסביבה הקרובה. הוא נגזרת של מזל תאומים מייצג את ערוצי ההידברות והתקשורת. בעוד שני הבתים הראשונים מדברים על קיום בסיסי ברמה של צרכים וערכים, הבית השלישי שואף ליצור קשר והידברות, לחשוב, לעבד, לשתף. הבית השלישי מייצג את האחים ואת האחיות, את הסביבה הקרובה, את השכנים ואת החברים הקרובים.

תקשורת היא הפתרון לרוב הבעיות, והבסיס לכל מערכות יחסים מוצלחות, מבטא את היכולת האנליטית שיש לאדם בסביבתו. אינטליגנציה עוזרת לעבוד ביעילות בעולם ועם מי שנמצא בו. התקשורת יכולה להיות גם בכתב וגם מילולית, יש לה גם איכות מודעת. חינוך מוקדם, המלמד כיצד לחשוב ולתקשר ביעילות, מיוצג על ידי הבית השלישי

כוכבי לכת העוברים בבית שלישי, חושפים מידע חשוב על מערכות היחסים בחייו של האדם.

הבית השלישי נשלט על ידי מזל תאומים וכוכב הלכת מרקורי.

הבית הרביעי - בית ומשפחה

הבית הרביעי קשור לבית (גם לבית הפיזי), למשפחה ולדמות של ההורים, לבית ההורים והנסיבות שהשפיעו על הילדות ועל הנעורים של האדם, הדרך בה הוא מתייחס למשפחתו. הוא נגזרת של מזל סרטן מייצג את הבית את הדברים שקשורים לזהות הראשונה והגנטית של האדם. ההורים מיוצגים בבית זה.

על ידי יצירת בית, יוצר האדם מקום מפגש, מקלט, מקום קדוש לעצמו ולאחרים. מייצג את מערכת היחסים של האדם עם הדמות ההורית בחייו, וגם את השקפתו הייחודית על ביתיות. הבית הרביעי שולט במערכות היחסים עם אנשים וחיות מחמד שהם בני משפחה, קשרי דם או קשרים נבחרים. בית הוא המקום שבו האדם מכה שורשים. המקום שבו הוא מניח את היסודות שלו. קיימת התייחסות לזקנה, לסיום ולמקום המנוחה האחרון שלו.

ההיסטוריה המשפחתית, הנורמות התרבותיות והחברתיות והמסורות כל אלה נשלטים על ידי הבית הרביעי, כך גם מוצאו של האדם, שורשיו והמורשת שלו.

כוכבי לכת העוברים בבית הרביעי מעודדים את האדם להשקיע בתשתית ביצירת מרחבים פרטיים ומטפחים שגורמים לו להרגיש בטוח, אהוב ומטופל.

הבית הרביעי נשלט על ידי מזל סרטן והירח.

הבית החמישי - תענוגות

בית זה קשור בבילויים, בהנאה, ברומנטיקה, בסקסואליות ובארוטיות ובילדים. הוא נגזרת של מזל אריה מייצג את הקשר הראשוני עם אחרים. בבית זה נרכשת זהות ממגע עם אנשים, מאופי יצירתי ומהילד הפנימי.

מקושר לביטוי האמנותי המהותי, עוסק במה שגורם להרגיש טוב, בין שזו הנאה פיזית, תשומת לב או עבודה מספקת של פרויקט יצירתי, הוא מתייחס גם ליצירת אמנות ולתרבות. הנאה היא תוצאה של מעשה יצירתי. הולדה וילדים הם חלק מיצירתיות, מנתינה. הימורים, אף על פי שמרמז על סיכון, אפשר לראות בזה גם נכונות לקחת סיכון באהבה, בכסף או בחיים. הבית אחראי על משחקים ועל תחביבים.

כוכבי לכת העוברים את הבית החמישי מספקים לאדם רגעי אאוריקה, רגעי הארה, שמגבירים את הביטחון הפנימי.

הבית החמישי נשלט על ידי מזל אריה והשמש.

הבית השישי - בריאות

הבית השישי קשור בעבודה, בשירות ובבריאות. הוא נגזרת של מזל בתולה בית זה מייצג את העבודה בדרך להגשמתה, מייצג את התייחסותו של האדם לאלו שעובדים תחתיו. הוא איננו עוסק בקריירה אלא בעבודה והדרך שבה היא נעשית. הבית עוסק בשגרה של יומיום, תפקוד יומי שוטף וכן הבנה של המערכות הגוף ודרך פעולתן, ומכאן מתקשר לבריאות ולהיגיינה.

הגוף שאתו נולד האדם קיים בבית הראשון, הבחירות שנעשו במהלך החיים יוצרות את הגוף שמתקבל בבית השישי. הסביבה ובחירות החיים משפיעות על הבריאות, כמו טיפול עצמי, איזון בין עבודה להנאות החיים, בית זה הוא תזכורת לשים לב לרווחה הפיזית והנפשית.

לאדם יש חסרונות. מה הוא עושה איתם? איך הוא מגיב לנוכח משבר אישי? משברים, מחלות והיפוכי מזל הם חלק מהמסע הארצי. האופן שבו האדם מתעמת עם המצבים הללו ומתמודד עם השיעורים שהם מלמדים עוזר להגדיר את האדם. אחריות וצמיחה אישית תורמים כולם ליצירת ישות ממומשת במלואה.

כוכבי לכת העוברים את הבית השישי עוזרים ליצור הרגלים ולהגדיר מחדש את לוחות הזמנים.

הבית השישי נשלט על ידי בתולה וכוכב הלכת מרקורי.

הבית השביעי - שותפות

בית שבע קשור בשותפויות משנות חיים, במערכות יחסים ובנישואים. הוא נגזרת של מזל מאזניים מייצג את החצי השני, את בן או בת הזוג וכל הכרוך בזוגיות באוהבים ובאויבים בשותפויות. החצי השני עוזר לאדם להפוך לשלם. האופן שבו הוא מתייחס לאחרים יעזור להגדיר את ההצלחה שיש לו כבן אדם וכחבר במין האנושי.

בית זה נפתח באופק המערבי האופק היורד הוא יושב מול בית ראשון. עד כה, כל הבתים חקרו את עולמו המידי של האדם את העצמי את רכושו כספו ואת הביטחון העצמי שלו, את הבית את המשפחה ואת החברים שלו ואת בריאותו. בבית השביעי האדם רואה את האחר.

האדם רואה מעבר לעצמי הוא רואה את האחר את בן הזוג. על ידי שיתוף פעולה והתייחסות לאחר הוא מתאחד במטרה להשיג משהו. המטרה שהיא הפעולה של השגת משהו גדול או קטן עבור העצמי, השותפות ואפילו החברה כולה חשובה. שיתוף פעולה ושותפות עוזרים לזרז את המטרה בחיים.

נישואין, קשרים עסקיים, חוזים, משא ומתן והסכמים, האיכות של שיתוף הפעולה, האופן שבו האדם מתייחס לאחר, הוא המפתח לבית השביעי. למה האדם בוחר בשותפות הזו? האם זה מאהבה או מכסף? סיבות מעשיות? שיקולים חברתיים? יש הרבה סיבות להתאחד עם האחר. לעתים הוא עשוי לבחור למלא חללים שהוא רואה בעצמו. השותפויות שנוצרות אומרות רבות על העצמי.

מתחים בתוך שותפות משמשים כלימוד לקחים. הבית השביעי מתמקד גם בצד האפל של השותפויות כמו גירושין ותביעות כולם בבית זה.

כוכבי לכת שעוברים בבית השביעי עוזרים לאדם לסגור עסקאות, חוזים והפיכת דברים לרשמיים.

הבית השביעי נשלט על ידי מאזניים וכוכב הלכת ונוס.

הבית השמיני - מין, מוות ותמורה

הבית השמיני קשור למין, למוות ולירושות. הוא נגזרת של מזל עקרב. בית זה קשור בתהליכים עמוקים של מוות ושל לידה מחדש. בבית זה נבחנים האמון, תת-המודע, המשברים אישיים והצמיחה מחדש. בית זה מתעמק ביחסים ובאינטראקציות עם אחרים. בית זה מראה כיצד מתייחס האדם לרכוש משותף ואיך הוא מתמודד עם אובדן חומרי.

אינסטינקטים חייתיים קשורים בבית זה. יש נטייה לנושאים על טבעיים או נסתרים, רומנים עזים. האדם יעבור מהפך במהלך חייו.

כוכבי לכת העוברים בבית שמונה עוזרים לאדם להבין את השורש של כל מצב ומשמשים כתזכורת למורכבות החיים.

צמיחה, התחלה חדשה, לידה מחדש של הנשמה או רווח לשותפות. הבית השמיני הוא בית לשוויון הזדמנויות, המציב מין, מוות ולידה מחדש באותו מקום שווה המכיר בחשיבות של שלושתם. האדם יחווה מוות ולידה מחדש כחלק מחייו. מערכות יחסים כושלות המובילות למערכות יחסים חדשות, שינויי קריירה, תסרוקת חדשה. הוא מתחדש ונולד מחדש עם כל שלב חדש וצריך לקבל אותו בברכה.

משאבים משותפים נמצאים במסגרת הבית השמיני: ירושה, דמי מזונות, מיסים, ביטוחים ותמיכה באחר. תמיכה כספית, וגם תמיכה רוחנית, רגשית ופיזית.

טקסים הם הדרך להסתכל עמוק לתוך הנשמה והעבר והם מקושרים לבית שמונה איזו איכות יקבלו הטקסים מצבים נשגבים או מטמורפוזות? אילו סודות נשמרים ולמה? איך מנהלים את האינטראקציות, את היחסים ואת הטקסים? חשובה בבית השמיני. האם האדם יהיה כן, יעיל ואחראי? המורשת היא המפתח לבית הזה, איך מתנהל האדם עכשיו? ואיך הוא יתנהל לנצח?

כוכבי לכת שעוברים בבית השמיני מלמדים על שינויים בחייו של האדם, על קבלת ירושה ועל מיניותו.

הבית השמיני נשלט על ידי מזל עקרב וכוכבי הלכת מארס ופלוטו.

הבית התשיעי - פילוסופיה

הבית התשיעי קשור להרחבת אופקים, ללימודים גבוהים ולארצות שמעבר לים. הוא נגזרת של מזל קשת. בית זה קשור במוסדות להשכלה גבוהה ובחיבור לתאוריות רוחניות נעלות, בחיבור אל הטבע, לרוחניות גבוהה, להרחבת אופקים בלימודים ובמסעות בעולם בחקירה מילולית ואינטלקטואלית כאחד.

הדרך בה האדם מרחיב את חייו הפנימיים והחיצוניים, הלימוד הרוחני שלו, פילוסופית החיים וראיית החיים. מסעות ואינטראקציה עם עמים ועם תרבויות. פילוסופיה, חיפוש אחר משמעות ואמת והשכלה גבוהה מגדירים את הבית התשיעי. האדם סקרן ולו תאוות נדודים. הבית התשיעי מעודד לשמור על ראש פתוח ולהיות מוכן ללמוד דברים חדשים כאשר העולם משתנה ומתרחב. קיים חיפוש אחר משמעות האדם במסע של גילוי. בדיקת האידיאלים ועיצוב האתיקה. ההבנה והקבלה של מה שגדול מהאדם ומעולמו, הוא המפתח לבית התשיעי.

אמביציה ותאוות בצע חסרות רחמים והרחבת יתר של העצמי גם הם חלק מבית תשיעי. כדי להתמודד עם השדים הללו בצורה היעילה ביותר בחברה, מחוקקים חוקים. חוקים אלה מספקים צמיחה מסודרת וחיובית של אותה חברה. באותה מידה, פילוסופיה ודת עוזרות להוסיף מיקוד ותכלית לחברה יצרנית.

הוצאה לאור ומיזמים רב לאומיים כגון עסקי יבוא ויצוא מובילים את האדם לממש את בית תשע. לבית זה יש גם התחשבות בנכדים ובחותנים.

כוכבי לכת עוברים בבית התשיעי מצביעים כי האדם מתחיל ללמוד נושא חדש, עובר למקום זר או מאמץ פרספקטיבה חדשה לחיים.

הבית התשיעי נשלט על ידי קשת וכוכב הלכת יופיטר.

הבית העשירי - מעמד חברתי

הבית העשירי קשור לסטטוס בחברה, לקריירה ולמעמד. הוא נגזרת של מזל גדי, בשיטות הבתים של פלסידיוס ושל קוך הוא נפתח בנקודת רום השמיים. נקודת רום השמיים היא הנקודה הגבוהה ביותר במפה ומסמלת את השאיפות הנשגבות. לכן הבית העשירי קשור באמביציה וביכולת להגיע למעמד חברתי גבוה. הוא משפיע על בחירת המקצוע של האדם ותחושת היעוד שלו. מבחינה קלאסית בית זה מייצג קריירה, מעמד בעבודה ובחברה בכלל. מבחינה קלאסית יוחס בית זה לאב, אבל יש אסטרולוגים המייחסים אותו לדמות האם. סטורן, השליט של בית זה קשור בקידום ובדמות סמכותית.

הבית העשירי, הממוקם בחלק העליון של מפת הלידה, הוא נקודת השיא של הסיפור הייחודי של האדם. הבית העשירי שולט בתדמית ציבורית, בשאיפות מקצועיות ובהישגי קריירה ולכן הוא נקרא גם בית הפופולריות.

בית זה מייצג את הקשר של הפרט לקבוצה ולחברה, את המקום שהאדם השיג בקבוצה החברתית בעבודה ובקריירה שלו. הסטטוס, הסמכות והתפקיד שהוא לוקח בקהילה. בית זה מתמקד באופן שבו האדם רואה את עצמו וכיצד הקהילה כולה רואה אותו. ביטוי עצמי ותהילה אף הם קשורים לבית זה.

באיזה תפקיד יבחר האדם? וכיצד ימלא אותו בצורה הטובה ביותר? מה הוא רוצה להשיג? קריירה, מטרות מקצועיות, אמביציה ומוטיבציה הם חלק מבית זה. סיפוק ואגו הם התוצאה של היוקרה ושל המעמד החברתי שצוברים בקריירה ובייעוד של האדם. חשובה לבית זה השאלה איך ינהל את המתנות הללו? והמעמד שמגיע אתו האדם. האם ישתמש בכוחו כדי לעזור לחברה, או שיהיה פזיז? לא כולם נועדו להצלחה חברתית בקנה מידה גדול או יכולים לעזור לחברה באופן משמעותי.

כוכבי לכת עוברים בבית העשירי מצביעים כי האדם שאפתן, ושינויים במקצוע מתרחשים בחייו.

הבית העשירי נשלט על ידי מזל גדי וכוכב הלכת סטורן.

הבית האחד עשר - ידידות

הבית האחד-עשר קשור לחברים, לידידים, לארגונים ולאיגודים. בית זה הוא נגזרת של מזל דלי. הוא קשור בפעילות הומניטרית, בארגונים, באיגודים. בית זה משקף את השייכות המלאה לחברה, את היכולת ליצור חברים וידידים ואת הקשר עמם. הוא מייצג את הקשר עם ילדים חורגים, עם ילדי אומנה ועם ילדים מאומצים.

בית האחד עשר עוזר לאדם לזכור את מטרת העבודה הקשה שלו, ועם מי הוא חולק את השמחה מההישגים אלו. הבית זה קשור לעיסוקים הומניטריים, וגם לרשת האישית, המשפחתית והחברתית של האדם. מייצג את מערכת התמיכה שעוזרת לו להמשיך קדימה גם בעתות מאתגרות. טכנולוגיה, חדשנות ורעיונות המהפכניים קשורים בבית זה.

הבית האחד עשר מייצג את הכוח שהאדם מוצא במספרים, את הכוח של הקולקטיב, הקבוצה. מייצג מועדונים, ארגונים, קבוצות חברתיות, ארגוני נטוורקינג ואיגודים מקצועיים. ההתמקדות היא בפעילויות שמבצעים בקבוצות האלו, כיצד האדם יוצר את ההבדל וכתוצאה מכך, כיצד הוא גדל ומממש את האני האמתי שלו. הקבוצה, בזכות החוזק הקולקטיבי שלה, היא שעוזרת להגדיר מה יעשה כפרט.

בית אחד עשר קשור בגורל הוא התקווה והחלומות של האדם, מה הוא רוצה להשיג? מהו החזון היצירתי שלו? התאחדות, ואיגוד יכולים ליצור יותר. הבית האחד-עשר מתייחס לסוג החבר שהוא האדם, מה הוא עושה למען אחרים? איך הוא רואה את החברים שלו? איך הם רואים אותו? האופי שלו הוא שמגדיר את החברים ואת הקבוצות שהוא בוחר.

כוכבי לכת עוברים בבית אחד עשרה מרחיבים את טווח תפקידו של האדם בחברה.

הבית האחד עשר נשלט על ידי מזל דלי וכוכבי הלכת סטורן ואורנוס.

הבית השנים עשר - תת המודע

הבית השנים-עשר מחובר להסתגרות, לצער, למקומות סגורים ולאויבים נסתרים, להקרבה עצמית ולהקרבה למען הקהילה והחברה כולה, אך גם למיסטיקה, לחיבור רוחני ולרוחניות. בית זה הוא הבית האחרון והוא נגזרת של מזל דגים. מבחינה קלאסית, הוא נחשב לאחד הבתים המאתגרים ביותר במפת הלידה שכן הוא מייצג מקומות סגורים כמו בתי חולים ובתי כלא. תכונות פנימיות ופחדים תת-הכרתיים קשורים לבית זה. עם בתים רביעי ושמיני שהם בתי מים הוא מחובר ללידה, שכן הוא הסיום ולאחריו מתחיל מחדש הזודיאק.

בשמים, הבית השנים עשר נמצא מתחת לאופק בחושך שלפני עלות השחר. הוא נחשב לבלתי נראה, הוא שולט בכל מה שאמורפי בחלומות, בסודות, בקארמה, באינטואיציה וברגשות. האדם מושך אנשים קארמתיים לחייו.

הבית השנים עשר מייצג את ההתמודדות של האדם עם הצלחה ועם הכישלון. האם הוא מתעמת במודע עם חייו או מטאטא את הקושי אל תת המודע שלו? בית זה הוא בית של חשבון נפש, בחינה של מה שנעשה ומה שיעשה.

תת המודע מלא בפחד ובכאב, בצער, בסבל ובסודות הנשמרים מהאדם עצמו ומאחרים. בבית זה האדם מתמודד עם גורלו, עם הקארמה שלו. הוא רואה את התוצאות של מעשיו, את הלקחים שלו, הן מהעבר הן מההווה.

כוכבי לכת עוברים בבית שנים עשר מזכירים לאדם שדבר לא נמשך לנצח על פני האדמה.

הבית השנים עשר נשלט על ידי מזל דגים וכוכבי הלכת יופיטר ונפטון.

error: