קלף אס חרבות בהבט היומי

מהרעיון למעשה

נגן וידאו
נגן וידאו
אס חרבות חדש
100%

אס החרבות Ace of swords בהבט היומי חשוב לזכור שאיבחת החרב מהירה, חדה, קרה ומחושבת. המחשבה המגיעה מהאינטלקט אף היא חדה, קרה ומחושבת. אס החרבות מבטא אינטלקט, יכולות שכליות, הפרדה בין שכל לרגש ושימוש בהיגיון. הוא מחדד, מבהיר, מביא תפנית חדה לחייו של השואל, בהירות המחשבה מביאה איתה בהירות תגובה ועשייה. ההזדמנויות מופיעות בפני השואל, עליו לזהות אותן ולהימנע מהתערבות של רגשות בתהליך.

היום הוא יום של התחלה חדשה, הזדמנות, הצלחה, שפע, אמון. שינוי בין אם בתוך תהליך קיים ובין אם שינוי של תהליך והתחלה של תהליך חדש, את היסוד שהוא מייצג בעולם הרוח הוא מממש בעולם החומר. 

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

דילוג לתוכן