קלף אס חרבות בהיבט היומי

מהרעיון למעשה

קלף אס חרבות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף אס חרבות בהיבט היומי

%0תומך

אס חרבות Ace of swords בהיבט היומי חשוב לזכור שאיבחת החרב מהירה, חדה, קרה ומחושבת. המחשבה המגיעה מהאינטלקט אף היא חדה, קרה ומחושבת. אס החרבות מבטא אינטלקט, יכולות שכליות, הפרדה בין שכל לרגש ושימוש בהיגיון. האס מחדד, מבהיר, מביא תפנית חדה לחייו של השואל, בהירות המחשבה מביאה איתה בהירות תגובה ועשייה. ההזדמנויות מופיעות בפני השואל, עליו לזהות אותן ולהימנע מהתערבות של רגשות בתהליך.

היום הוא יום של התחלה חדשה, הזדמנות, הצלחה, שפע, אמון. שינוי בין אם בתוך תהליך קיים ובין אם שינוי של תהליך והתחלה של תהליך חדש, את היסוד שהוא מייצג בעולם הרוח הוא מממש בעולם החומר. 

התחלה חדשה שמגיעה כאיבחת החרב אל חייו של השואל. יחסים המבוססים על הגיון. שינוי חד בקשר קיים.