קלף אס מטבעות

Play Video

להוציא מהכוח אל הפועל​

%0תומך

אס מטבעות מיוצג בידי יסוד האדמה שמייצג את צרכיו של האדם. יסוד יציב, פשוט, שקט. האדם המיוצג בידי יסוד זה יהיה צנוע, שקול, הגיוני, סבלן, בעל שקט נפשי ובעל ביטחון עצמי. אס המטבעות ממשיך את הרצון שהתעורר באס המטות. הוא מקדם תהליכים מתוך התמדה ורצון ליציבות, קלף של עשייה. פרץ האנרגיה שהיה באס המטות יהפוך לביצוע מחושב. קלף של שפע חומרי. אס המטבעות מייצג התפתחות בתחום המשפחה, העבודה, הוא מייצג חשיבה חומרית כלכלית.

קלף אס מטבעות בחיים

רומן המבוסס על החלטה כלכלית, רומן שהתפתח ומממש את עצמו בביסוס הקשר.

פירוש קלף אס מטבעות בקלפי הטארוט

הסמלים בקלף

היד שהמטבע מונח בה ולא לפות בה מסמלת שהמטבע הוא רווח מעשייה ולא בהכרח כסף. הגן הפורח מסמל עושר והצלחה. מטבע הזהב מסמל את החומר שמומש דרך האור האלוהי. הפנטגרם מסמל את הרוח שהתממשה בחומר, את הרעיון שמומש בעולם הפיזי.

סמלי הקלף
המשמעות שבסמל
מטבע
מטבע הזהב מסמל את החומר שמומש דרך האור האלוהי. מייצג את אלמנט האדמה; זהו אלמנט מקורקע, הוא מושרש בפיזי, הצלחה, מוסכמות, שפע.
ענן
כוח, ארעיים, מהווים חוצץ, התחדשות.
כף יד
מייצגת את יכולותיו של האדם בתחומי הרגש והמחשבה
במטרה להגיע להארה רוחנית, יש בה יכולת הגשה.
היד מסמלת שהמטבע הוא רווח מעשייה ולא בהכרח כסף.
הילה
קדושה, משקפת את מצב הנשמה.
רקע אפור
פשרה, צמצום, התנתקות הגנה.
שער
מעבר בין עולמות, מחסום, התנסויות חדשות, צדק, מסחר.
שביל
סמל לכיוון, לדרך בה האדם בוחר לנוע, הכוונה, פרידה.
הר
אתגרים, עוצמה, מסתור, מכשול.
חבצלת
טוהר, תמימות, יופי.
גן פורח
גן פורח מסמל עושר והצלחה.
פנטגרם
הפנטגרם מסמל את הרוח שהתממשה בחומר, את הרעיון שמומש בעולם הפיזי.

מיתולוגיה

מיוצג בידי סיפורו של דדלוס ואיקרוס.

בקריאה

אס מסמל התחלה חדשה, הזדמנות, הצלחה, שפע, אמון. שינוי בין שבתוך תהליך קיים ובין ששינוי של תהליך והתחלה של תהליך חדש, את היסוד שהוא מייצג בעולם הרוח הוא מממש בעולם החומר. התשובה תמיד חיובית.