Ace of Pentacles day

אס המטבעות

תומך

100%

חוסם

להגשים יעדים בעולם החומר

Ace of Pentaclesאס המטבעות Ace of Pentacles בהבט היומי מקדם תהליכים מתוך התמדה ורצון ליציבות.  קלף של עשייה. פרץ האנרגיה שהיה באס המטות יהפוך לביצוע מחושב. קלף של שפע חומרי. אס המטבעות מייצג התפתחות בתחום המשפחה, העבודה, הוא מייצג חשיבה חומרית כלכלית.                                                                                                                 היום הוא יום של התחלה חדשה, הזדמנות, הצלחה, שפע, אמון. שינוי בין אם בתוך תהליך קיים ובין אם שינוי של תהליך והתחלה של תהליך חדש. 

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן