קלף אס גביעים בהיבט היומי

שטף העשייה והתנועה בעולם הפיזי

קלף אס גביעים

פירוש קלף אס גביעים בהיבט היומי

%0תומך

אס גביעים Ace of Cups בהיבט היומי האס מייצג שחרור ממכשולים ומחסימות רגשיות, שינויים בגישה ובאמון. המים מאפשרים הסתגלות הם מכילים את הידיעה מתי לחלחל, מתי לעבור דרך הסלע ומתי לעבור מעליו או מסביבו. האס מאפשר ויתור על העבר.

היום הוא יום של התחלה חדשה, הזדמנות, הצלחה, שפע, אמון. שינוי בין אם בתוך תהליך קיים ובין אם שינוי של תהליך והתחלה של תהליך חדש. 

קשר המבוסס על אמון, קשר שיש בו זרימה ובגרות נפשית המאפשר לאהוב ולהיות נאהב. אס גביעים הוא אס של רגש והא מבטא התחלה רגשית חדשה בין אם בקשר חדש ובין אם בקשר קיים.