הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל תרנגולת בקפה

תרנגולתאושר ביתי, אימהות, מחשבות על הבית, את מצאת בדרך הנכונה להצלחה.