הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל תפוח בקפה

תפוח פיתוי עומד בפניך ואת צריכה לעמוד מולו והתחבט בשאלה כיצד לנהוג. הוא גורם שעלול לגרום לך לסטות מהדרך בה את צועדת. מסמל ידע, חוכמה ושגשוג גדול. הרמוניה הנאה ופוריות.