הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל שרשרת בקפה

שרשרתמייצגת מחויבות להחלטה, לרעיון, לסיטואציה או לאדם אחר. המחויבות היא רגשית ומעשית, והיא באה לידי ביטוי גם במחשבות שלך וגם בדרך בה את פועלת.