שועל

הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל שועל בקפה


לפתיחה נוספת

הסמל שהתקבל בקריאה בקפה הוא שועל

שועלאת אינטליגנטית ושנונה בעלת ידע ותושייה, אך עלייך להזהר מפני צרה או אדם שרוצה להזיק לך. מייצג מצבים של שקרים, של מרמה ושל נוכלות. עלייך למנוע מצבים אלו.

דילוג לתוכן