הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל שועל בקפה

שועלאת אינטליגנטית ושנונה בעלת ידע ותושייה, אך עלייך להזהר מפני צרה או אדם שרוצה להזיק לך. מייצג מצבים של שקרים, של מרמה ושל נוכלות. עלייך למנוע מצבים אלו.