שאלה בנושא כלכלי לפרוש באימייל

יש לכתוב את השאלה בצורה ברורה וללחוץ על קבלת התשובה