הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל ראש בקפה

ראש מייצג הצלחה כלכלית, שגשוש ועושר. את אינטלקטואלית והחשיבה שלך חדה וברורה. מסמל את הרעיונות שיש לך ואת החשיבות להוציא אותם מהכוח אל הפועל.