קלפי מלאכים - המספר 99

הנדיב

מספרי מלאכים 99

99 שולח קריאת השכמה לאדם. עליו ללכת בנתיב הגורל ולבצע את משימת נשמתו. יש להיזהר מכוחנות, מכעסים ומתוקפנות. זה הזמן לשרת את הסביבה בחמלה ובסובלנות.

המספר 99 בנומרולוגיה

בנומרולוגיה 99 מייצג אדם מלא אהבה אוניברסלית, רוחב לב, לוחם צדק ומתנדב, בעל דמיון, אדיב, צריך להקדיש עצמו לשרות לזולת. בעל ביטחון עצמי, דינמי.

מספר 99 שולח קריאת השכמה לאדם. עליו ללכת בנתיב הגורל ולבצע את משימת נשמתו. המספר מכוון פעולה, ללא עיכובים, יש לסגור מעגלים. המטרה היא חלק מתוכנית גדולה, שלה השפעה חיובית על חיים רבים. עובד אור, אדם שמקדיש את חייו לעזרה לזולת. הומניטרי מוביל בדוגמה אישית. מהווה את האור הזוהר עבור הסובבים אותו. בהנחייתו ובהדרכתו אחרים חווים שפע. חשוב ללכת בדרך של צדק. המספר מציין כי מחזור מסתיים ומחזור חדש מתחיל. השינוי מגיע ואיתו ההתפתחות ושגשוג. מעודד פרספקטיבה, הוצאה מהכוח אל הפועל. האדם צריך להאמין בעצמו ולהשתמש במתנות המולדות שלו כדי לעזור לסובבים אותו.

פעילויות אלטרואיסטיות מביאה להארה רוחנית, מספר של חוכמה וקשר רוחני חזק ליקום, מייצג גם מנהיגות ללא היקשרות לאגו. פועל לטובת הכלל. המטרה לשרת את האנושות. חמלה, סובלנות, הומניטריות ונדיבות. הפיכת העולם למקום טוב. בבחירה מודעת לדאוג לצרכים של אחרים האדם מקבל את שליחות נשמתו.

בזוגיות מספר 99 סוגר קארמה מגלגולים קודמים, מאחר שחי למען הקהילה הבית יוצא נפסד. משקיע פחות בזוגיות כי חשוב לו להשקיע בסביבתו הרחוקה כאדם הומניטרי.

המספר 99 נוטה לקיצוניות, לכעסים ולתוקפנות. לחוסר  שליטה עצמית, להתפרצויות, לשימוש לא נכון בכוח. חשוב שיסיים דברים שהתחיל.

המספר 99 מייצג אדם מלא אהבה אוניברסלית, רוחב לב, לוחם צדק ומתנדב, בעל דמיון, אדיב, צריך להקדיש עצמו לשרות לזולת. בעל ביטחון עצמי, דינמי.

נטייה לכוחנות, לכעסים ולתוקפנות.

זה הזמן לתת מעצמך לאחרים, לתת שלא כדי לקבל, להיות מלא חמלה.