קלפי מלאכים - המספר 818

המלאך העקבי

מספרי מלאכים 818

818 מייצג לקיחת אחריות על הבריאה על תחילתם של חיים חדשים, התחלה חדשה. יש להיזהר מעקשנות ומהתפרצויות כעס. זה הזמן להתמיד בדרך

המספר 818 בנומרולוגיה

למספר 818 יש מאפיין של לקיחת אחריות על הבריאה או על תחילתם של חיים חדשים, הוא מייצג התחלה חדשה. האדם מרכז את האנרגיות ואת המאמצים שלו בחומר, בהתפתחות מקצועית ולא מאזן את החומריות עם התפתחות רוחנית. הוא הופך תלותי ונסמך על אחרים בקבלת החלטות. הוא לא צריך להיות תלוי באחרים להישרדות שלו. מספר 818 נושא מסר של תקווה, מאפשר ליהנות מאנרגיות חיוביות, ומבריאות פיזית. על האדם להתחיל מחדש ולנסות שוב כדי לתקן שגיאות העבר, ולהתחיל מחדש עם לוח נקי. יש לוודא שהאדם עושה מעשי חסד כדי שקרמתית הוא יתוגמל.

בנומרולוגיה 818 מייצג דרך ה 1 את העיקרון הגברי, האקטיבי, סמל לזרע ולהתחלה, ליצירה, לראשוניות, ליוזמה, למרץ ולנחישות, אדם של 1 הוא מנהיג, חלוץ, בעל אמביציה, נחוש, עצמאי עם ה 8 שיש בו את עיקרון הנצחיות, המשכיות החיים וההבשלה שמתבטאת בקציר של כל מה שנזרע. אדם אוהב בית, מאורגן, קיצוני בהתנהגותו, עקבי מעשי, בעל כוח פנימי המגיע למטרתו, יעיל, תחרותי, בעל ידע ויכולות להשקיע ולנהל עסקים, אדם בעל עומק, סבלנות ונושא באחריות.

בזוגיות המספר 818 מייצג יחסים המושתתים על ביטחון כלכלי, על התחלות חדשות וסיומים, זוגיות פורייה בכל תחומי החיים.

למספר 818 נטייה לאנוכיות, לשליטה של האגו, לעקשנות, להתפרצויות ולכעסים.