קלפי מלאכים - המספר 1001

אלוהי ההתקדמות

מספרי מלאכים 1001

1001 מייצג שמירה מלאכית, עבודה עצמית לשיפור הפיזי, הרגשי והרוחני. יש להיזהר מאנוכיות, מבדידות ומפגיעה באחר. זה הזמן לקביעת יעדים חדשים.

המספר 1001 בנומרולוגיה

המספר 1001 מאופיין על ידי ה 0 שמסמל בנומרולוגיה שלמות הוא מסמל את האין סוף, את הנצח. המספר מסומל על ידי אורובורוס הנחש האוכל את זנבו. סמל לכך שאין התחלה ואין סוף. הביטוי "אפס" הופכת את האחר או את האדם לכלום. בעוד שהוספת 0 לשקל 1 מעצימה ומגדילה אותו. האיכות של המספר מקטינה או מעצימה, על פי בחירתו של האדם להסתכל על המספר אפס כמראה שהיא מושג רוחני המשנה משמעויות. המספר 1 הוא סמל לאלוהות, ליצירה, להתחלה, לאינדיבידואליות, להתחדשות, לראשוניות, לפריצה, לאורגינליות, ליוזמה, למרץ ולנחישות, לבחירה, לאובייקטיביות, לכושר מנהיגות, לעצמאות, לארגון ולניהול. אדם שלו מספר 1 הוא מנהיג מטבעו ולכן נוטה במהלך יחסי עבודה לכפות את דעתו ואת רצונותיו, הוא פועל בכל דרך כדי להשיג את מטרותיו. הוא חלוץ, בעל אמביציה, נחוש, כן וישיר. מקדם פרויקטים ובעל רעיונות. מעדיף לעבוד כעצמאי או בעמדות ניהול. הוא מכיל את הזרע הזכרי  מספר 1  ואת הביצה הנקבית 0. מכאן, 1 ו־0 יחד יוצרים את השלמות.

מספר של שמירה מלאכית, תמיכה בעשייה, עבודה עצמית לשיפור הפיזי, הרגשי והרוחני. פרידה מטעויות עבר ומיקוד באמת הפנימית ובאינטואיציה. האדם דוחף את עצמו לקראת המטרות והחלומות שלו. הכרחי להקשיב לקול הפנימי, לאינסטינקטים. להיות מונחה על ידי חוקים אישיים וליצור את העולם שלו.  

בזוגיות נטייה לבחור אדם נמוך או גבוה יותר מבחינה רוחנית, רגשית וכלכלית. אדם רוחני ובוגר מבחינה נפשית מסתכל במראה הרוחנית שלו ובוחר את הלהבה התאומה שלו, את הנפש התאומה שהיא אדם שלו יש את היכולת הרגשית להכיל אותו לדוגמה אדם שמובל בידי המספר 2 או 3 שהוא אדם רגיש, מכיל, אימהי, בעל נשמה רחבה וגדולה. חשוב לחשוב על העתיד ולראות שבן הזוג תואם את המטרות והחלומות העתידיים.  

לאדם שלו מספר 0 יש נטייה להקטין אחרים. אדם של 1 בעל נטייה לצעוד קדימה בלי לראות במי הוא פוגע כי המטרה חשובה יותר מהדרך, אנוכי ובודד כי למעלה בפסגה יש מקום רק לאחד.