הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל קוף בקפה

קוף – מסמל שבעתיד תהיה פאסיבית וכנועה. מסמל חוסר פעלתנות. מעט שליטה בחיים שלך .אינך דוחפת את עצמך קדימה בחיים. את פועלת ממקום לא מודע ולעיתים אף פועלת בחשיכה. קיימת בך חוסר בשלות שמשפיע עלייך.