פריסה של שמונה קלפים

פורסים שלושה קלפים מימין לשמאל מתחתם הקלף הרביעי מעליו בהצלבה הקלף החמישי ושלושת הקלפים האחרונים מתחת בפריסה מימין לשמאל.

קלף ראשון: המגדר קלף זה מכיל רמזים למינו של האדם במהלך חיים קודמים.

קלף שני: המשפחה קלף זה מציין משהו בעל חשיבות לגבי המשפחה שלתוכה נולד האדם.

קלף שלישי: זהות ואישיות. קלף זה מספק תובנה לגבי הזהות המרכזית של האדם במהלך החיים הקודמים.

קלפים ארבע וחמש: מייצגים מצב קריטי. הקלפים האלה הם תמונת מצב של מצב קריטי שהתעורר במהלך החיים הקודמים. שני הקלפים מייצגים שתי אנרגיות, כוחות או אנשים שהאינטראקציות ביניהם יצרו שיא של ממדים משני חיים.

קלף שישי: מייצג את התגובה של האדם למצב הקריטי. התגובה החשובה כל כך שנעשתה משבר שהוגדר על ידי קלפים ארבע וחמש.

קלף שביעי: מייצג שיעור חיים. קלף זה מסמל את שיעור החיים שנלמד במהלך הקיום ההוא. יש לצפות שקלף זה יתייחס, לפחות חלקית, למשבר המתואר בקלפים ארבע וחמש ולתגובה המיוצגת בקלף שש.

קלף שמיני: השפעה על החיים בהווה. קלף זה יחשוף כיצד הקיום המתואר בפריסה זו צובע את המחשבות, הרגשות והבחירות של האדם כיום.

error: