פריסה של יחסים עם אדם אחר בחיים אלו ובחיים קודמים
שבעה קלפים

בפריסה זו פורסים שבעה קלפים מימין לשמאל
כשמראש מחליטים בקלפים 2 – 3 ו 5 – 6 מי האדם האחד ומי האדם האחר בקשר.

  1. מהי המהות של הקשר הזה בחיים קודמים?
  2. מהו תפקידו של האדם האחד בחיבור לחיים קודמים?
  3. מהו תפקידו של האדם האחר בחיבור לחיים קודמים?
  4. מהו הלקח הרוחני והמטרה של החיבור לחיים קודמים?
  5. מה למד האדם האחד מהקשר בחיים קודמים?
  6. מה למד האדם האחר מהקשר בחיים קודמים?
  7. מהו הלקח הרוחני והתכלית של חיבור חייהם הנוכחי?
error: