פריסה של שישה קלפים

ופורסים שורת קלפים מימין לשמאל הקלף הראשון נותן מבט על אופיו של האדם על הגורם המרכזי באופי שמקרין על מהלך חייו בגלגול ההוא. הקלף השני מייצג התנהלות בחיים עשיה פיזית או רוחנית. שני הקלפים הבאים מייצגים חוזקות וחולשות, הקלף הבא מייצג את המטרה המרכזית שהאדם היה אמור להשיג בחיים הקודמים. הקלף השישי והאחרון מצביע על ההשפעה של הגלגול ההוא על החיים הנוכחיים.

  1. מה היה האופי של האדם בחיים קודמים?
  2. מה עשה במהלך חייו?
  3. מה היו החוזקות שלו?
  4. מה היו החולשות שלו?
  5. מה הייתה המטרה שלו בחיים הקודמים?
  6. כיצד הגלגול הקודם משפיע על הגלגול הנוכחי?
error: