הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל פיל בקפה

פיל– עזרה מידידים או בני משפחה, חוכמה, כוח, הצלחה לאורך זמן. מסמל סימן להצלחה בתחום המשפחתי. הקשרים במשפחה הגרעינית יהיו טובים. את סובלנית ותומכת בסביבה. בעלת זיכרון ארוך לטוב ולרע.