הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל עננים בקפה

  1. עננים רעיונות חדשים עשויים להביא תהילה ופרסום. מסמל שלום פנימי, הרמוניה וחמלה רוחנית.