הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל עוף בקפה

עוף– מסמל חיים אשר בבסיסם הם חיים טובים אשר באים על סיפוקם. מסמל את הצרכים הבסיסיים ביותר שלך.