הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל סרטן בקפה

סרטן – תנודות במצב הרוח, מנבא כי החיים שלך יתקדמו בדרך להצלחה אך לא בדרך קלה אלא יהיו מלווים בקשיים רבים.