הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל נוצה בקפה

נוצה מסמל דברים בחייך שאינם חזקים או חשובים כפי שחשבת שהם. מתייחס לסיטואציות בחייך שחשבת שהן מסובכות אך בפועל הן התבררו כקלות ופשוטות. הוא מסר מהמלאכים.