הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל מקל הליכה בקפה

מקל הליכה – הזמן אינו מתאים לקבלת החלטות. את זקוקה לתמיכה בנתיב חייך, עלייך למצוא מחדש את האהבה שבליבך.