הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל מקטרת בקפה

מקטרת מייצג התבוננות שקטה מהצד על דברים שמתרחשים בסביבה שלך.