הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל מסרגות בקפה

מסרגותעליך להעסיק את עצמך במיזמים כדאיים ולהפסיק לשבת בחיבוק ידיים