הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל מלך בקפה

מלך מזל טוב עומד לפקוד אותך, תפנית חיובית נמצאת באופק. מייצג מחשבות ותחושות הקשורות בשליטה, כוח והשגת דברים בדרך שלך. משקף תכונות של ביטחון ושל דרכי פעולה שמתחשבות רק באינטרסים שלך.