הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל מלאך בקפה

מלאךטוב-לב, טוהר, הגנה, נוחות ונחמה. מסמל זווית ראייה על אדם או מצב כלשהו שאת תופסת אותו כמושלם. משקף סיטואציות נהדרות שמקלות על חייך. קיימת תחושה של הוקרת תודה, מזל טוב, תחושה שאת מבורכת.