הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל מגדל בקפה

מגדל סמל לבשורות משמחות מאוד, לאחרונה את חשה תקועה ואין לך לאן להתקדם, המגדל מסמל הצלחה קרובה אחרי השקעה קטנה, סמל למעמד ולהצלחה כלכלית. את שואפת לעמדה גבוהה והמגדל מייצג מצבים שתצליחי בכך.