הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל לב בקפה

לב– סימן טוב, אהבה ונישואים, עניין רומנטי. סמל לאמונה חזקה בדרך שבחרת ללכת. מייצג את הכוחות ואת הדחפים שעוזרים לך להמשיך ללכת בדרך בה בחרת. היכולת שיש בך לאהוב ולדאוג לאנשים אחרים. מסמן אמת ואומץ.