מסר מהמטוטלת

בשיחת הטלפון אני מנחה כיצד להעביר את השאלות שלך לניסוח נכון בשפת המטוטלת. אני משתמשת במטוטלת ומפרשת את המסר המועבר מהיקום.