הקלפים של המלאך רפאל - טוהר

טוהר המידות וטוהר העשייה עם כמים זכים לנשמה. המסר השבועי שלך: השבוע עשי מעשה טהור לאדם.

קלפי המלאך רפאל - טוהר
אדם של שפע ואור. חוכמה פנימית, חושב בגדול, חשיבה גבוהה ואופקים רחבים, חשיבתו לבבית וכנה. חושב בצורה מסודרת ומאורגנת. בעל חשיבה עצמאית והוגנת. לא משנה את דעותיו בקלות, אדם גלוי, הוא מנהל ומארגן את סביבתו הקרובה ואת עצמו. מהותו נתינה, הנתינה מביאה עימה שפע. בהבט השלילי –  קמצנות, עקשנות, הרס של עצמו וסביבתו.