טארוט וגלגול נשמות

פריסה של קלף אחד

בפתיחה משתמשים בקלפי החצר בלבד, ערבב ובחר קלף אחד מהחפיסה. קלף זה מייצג את האב טיפוס של האדם שהיית בחיים הקודמים. לדוגמה אם יוצאת מלכת מטבעות אז כנראה האדם היה טיפוס אימהי ומטפח. אם יוצא מלך חרבות אז כנראה היה קושי בביטוי רגשי והאדם חיפש איזון בחייו.

קלף
שבעה מטות

קלף שבעה מטות

פריסה של שלושה קלפים

בפתיחה משתמשים בארקנה הגדולה כקבוצה אחת, קלפי החצר כקבוצה שנייה ושאר הקלפים שהם הארקנה הקטנה כקבוצה שלישית. הארקנה הגדולה מייצגת את הלקחים מאותם חיים, הארקנה הקטנה מציגה את האנרגיה שהוכנסה לחיים האלה מאותו גלגול, וקלפי החצר מייצגים את אופיו של האדם באותו גלגול. יש לערבב כל קבוצה בנפרד להוציא קלף יחיד מכל קבוצה שלושת הקלפים מספרים את הסיפור על גלגול חייו הקודמים.

 1. אופי בחיים קודמים (קלפי החצר)
 2. מהם הלקחים מאותם חיים? (ארקנה גדולה)
 3. איך הם משפיעים על החיים הנוכחיים? (ארקנה קטנה)

אפשרות נוספת היא לערבב את כל הקלפים להוציא שלושה קלפים לפרוס מימין לשמאל.

פריסה של שישה קלפים

מערבבים את החפיסה ופורסים שורת קלפים מימין לשמאל הקלף הראשון נותן מבט על אופיו של האדם על הגורם המרכזי באופי שמקרין על מהלך חייו בגלגול ההוא. הקלף השני מייצג התנהלות בחיים עשיה פיזית או רוחנית. שני הקלפים הבאים מייצגים חוזקות וחולשות, הקלף הבא מייצג את המטרה המרכזית שהאדם היה אמור להשיג בחיים הקודמים. הקלף השישי והאחרון מצביע על ההשפעה של הגלגול ההוא על החיים הנוכחיים.

 1. מה היה האופי של האדם בחיים קודמים?
 2. מה עשה במהלך חייו?
 3. מה היו החוזקות שלו?
 4. מה היו החולשות שלו?
 5. מה הייתה המטרה שלו בחיים הקודמים?
 6. כיצד הגלגול הקודם משפיע על הגלגול הנוכחי?

פריסה של שמונה קלפים

מערבבים את החפיסה ופורסים שלושה קלפים מימין לשמאל מתחתם הקלף הרביעי מעליו בהצלבה הקלף החמישי ושלושת הקלפים האחרונים מתחת בפריסה מימין לשמאל.

קלף ראשון: המגדר קלף זה מכיל רמזים למין במהלך חיים קודמים.

קלף שני: המשפחה קלף זה מציין משהו בעל חשיבות לגבי המשפחה שלתוכה נולד האדם.

קלף שלישי: זהות ואישיות. קלף זה מספק תובנה לגבי הזהות המרכזית של האדם במהלך החיים הקודמים.

קלפים ארבע וחמש: מייצגים מצב קריטי. הקלפים האלה הם תמונת מצב של מצב קריטי שהתעורר במהלך החיים הקודמים. שני הקלפים מייצגים שתי אנרגיות, כוחות או אנשים שהאינטראקציות ביניהם יצרו שיא של ממדים משני חיים.

קלף שישי: מייצג את התגובה של האדם למצב הקריטי. התגובה החשובה כל כך שנעשתה משבר שהוגדר על ידי קלפים ארבע וחמש.

קלף שביעי: מייצג שיעור חיים. קלף זה מסמל את שיעור החיים שנלמד במהלך הקיום ההוא. יש לצפות שקלף זה יתייחס, לפחות חלקית, למשבר המתואר בקלפים ארבע וחמש ולתגובה המיוצגת בקלף שש.

קלף שמיני: השפעה על החיים בהווה. קלף זה יחשוף כיצד הקיום המתואר בפריסה זו צובע את המחשבות, הרגשות והבחירות של האדם כיום.

לאחר הבנת הפתיחה של שמונת הקלפים יש לאסוף אותם לערבב ולפרוס שלושה קלפים מימין לשמאל בשורה.

קלף ראשון: מייצג את כיבוד העבר. קלף זה מציע משהו שהאדם יכול לעשות היום כאמצעי להכרה בעבודה שביצע בעבר

קלף שני: מייצג את ניסיון החיים. קלף זה מציע דרך להפעיל את ניסיון החיים הקודם של האדם היום.

קלף שלישי: מייצג מבט קדימה. חיבור מחדש לחיים קודמים יכול להיות מרגש, אבל לחיים הנוכחיים שלך יש שיעורים משלהם ללמד קלף זה, המרמז על סדר היום של החיים הנוכחיים, יציע עניין בהווה הדורש את תשומת הלב.  

פריסה של יחסים עם אדם אחר בחיים אלו ובחיים קודמים

ארבעה קלפים

מערבבים ופורסים שלושה קלפים הקלף האמצעי מייצג שיעור חשוב מהחיבור בחיים קודמים, מה קרה בחיים הקודמים שהשפיע על מערכת היחסים עם אותו אדם. הקלף מימין מייצג את תפקידו של אדם אחד בקשר שהיה, והקלף השמאלי מייצג את תפקידו של האדם השני בקשר. הקלף הרביעי מונח מתחת לשורת הקלפים ומייצג את מטרת חיבור בין שני האנשים בגלגול החיים הנוכחי.

 1. תפקידו של אדם אחד בקשר?
 2. שיעור חשוב מהחיבור לחיים קודמים?
 3. תפקידו של אדם אחר בקשר?
 4. מטרת חיבור בחיים הנוכחיים?

שבעה קלפים

בפריסה זו לאחר ערבוב הקלפים פורסים שבעה קלפים מימין לשמאל
כשמראש מחליטים בקלפים 2 – 3 ו 5 – 6 מי האדם הראשון ומי האדם האחר בקשר.

 1. מהי המהות של הקשר הזה בחיים קודמים?
 2. מהו תפקידו של האדם הראשון בחיבור לחיים קודמים?
 3. מהו תפקידו של האדם האחר בחיבור לחיים קודמים?
 4. מהו הלקח הרוחני והמטרה של החיבור לחיים קודמים?
 5. מה למד אדם אחד מהקשר בחיים קודמים?
 6. מה למד אדם האחר מהקשר בחיים קודמים?
 7. מהו הלקח הרוחני והתכלית של חיבור חייהם הנוכחי?
error: