הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל דולפין בקפה

דולפין – מייצג אירועים שהם מעבר להיגיון הרגיל, וגם משהו שלקוח מעולם המיסטיקה. מצביע על תמימות אשר התפתחה בחייך בשל העובדה שהם היו בטוחים עבורך ומוגנים. מתן אמון ועזרה לזולת. מסמל כנות, חוסר אנוכיות והשתלבות בחברה.