הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל דוב בקפה

דוב מסמל את כוחך ואת עצמאותך, תחווי מזל והצלחה בתקופה הקרובה. מייצג את כל אותם הדברים שמרחוק נראים גדולים ומאיימים אך מקרוב מבינים שהם נעימים וטובים. בדומה לאנשים שנראים קשים ולא נעימים ומקרוב הם רכים ונעימים.