הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל דבורה בקפה

דבורה הצלחה כספית וחברתית, צפוי מזל גדול שאין טוב ממנו. מסמלת הרמוניה, יצירתיות, אושר, עבודה קשה ועשייה מרובה. העבודה הקשה שלך תשתלם בסופו של דבר והתוצאות יהיו מתוקות .את מתייחסת בעוקצנות לסביבה, או שמישהו שאת מכירה מתייחס בעוקצנות אליך.