הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל גמל בקפה

גמל חדשות בלתי צפויות ומועילות, הבעיות יפתרו בקרוב בזכות חריצותך והתמדתך. מסמל מעשים שאת עושה בחייך כיום אשר בעתיד ישפרו אותם. מייצג התנהגות ומעשים מתוך ראייה קדימה אל עתידך. עושר, שפע, נאמנות וצייתנות.