הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל ביצה בקפה

ביצה סימן למזל, לשגשוג, להצלחה, יתכנו ידיעות על לידה ביצה שלמה מסמלת רווח עסקי. קיים אלמנט של דגירה על רעיון, מחשבה והשקעת משאבים להצלחה.