הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל בז בקפה

בז מילוי משאלה, את מתעלה מעל ליריבים ולמתחרים, מתייחס לרצון שלך למלא את שאיפותיך בחיים ולחוות הצלחה. ההצלחה יכולה להיות בעלת מאפיינים רגשיים או חומריים. כדי לממש את חלומותיך תצטרכי להפגין אסרטיביות, ולא לוותר עליהם.