הקלפים של המלאך רפאל - בהירות

מחשבה בהירה ורגש נקי יגרמו לך לראות את האמת שלך משלימה את האמת של אחרים. המסר השבועי שלך: השבוע למדי על משהו שאת לא מסכימה איתו.

קלפי המלאך רפאל - בהירות
שייכת לספירת הגבורה, אדם שאוהב מסגרות בטוחות ויציבות בחייו האישיים ובעבודה, סדר, בית, משפחה מאוד חשובים לו. אדם בעל חשיבה פרקטית, תכליתי ומעשי חשיבתו כבדה, שמרנית ורצינית קרה ומחושבת. חושב על קריירה ועשיית כסף, אדם חומרי, קיים באדם צורך להישגים שכליים. חיי את המציאות כאן ועכשיו. אינו מחובר למיסטיקה לא מאמין בעל-טבעי או בבלתי מוחשי. אדם רגיש בעל יכולת להפגע בקלות. יש באדם גאווה. הוא מכיל ואוגר דברים שונים החל מחומרים וכלה ברגשות. בהיבט השלילי – נטייה לרכושנות, פסימיות ודיכאון פוחד משינויים. קיים קושי לקבל החלטה מהסס ודורש תשומת לב נטייה תלות.