הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל ארנבת בקפה

ארנבת ידיעות מאדם אהוב או מחבר הנמצאים במרחקים. את פגיע וזקוקה להגנה. סימן לכך שעלייך להישמר מפני אויביך או מפני דברים רעים אשר עלולים לצוץ בדרך. קיים קושי בדחיית סיפוקים. את רוצה הכול כאן ועכשיו.