הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל אי בקפה

אי – שלוה, רגיעה ונוחות. מסמל כי את זקוקה לחופשה ומנוחה מהדאגות בחייך. זהו הזמן למעט התבודדות. ייתכן כי את מתחמקת מהדרישות היום-יומיות של חייך, את בורחת מבעיה במקום לנסות להתמודד איתה.