הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל אוזן בקפה

אוזן חדשות בלתי צפויות ומעניינות, רכילות, מייצגת את האופן שבו את יוזמת ונוקטת פעולות יזומות במציאות. בדרך כלל משמעות של אוזן היא שלילית וקובעת כי את לא יוזמת מספיק. עלייך להתנהג בצורה אקטיבית כדי לקדם את עצמך.