הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל אגס בקפה

אגס מזל טוב ורווחה כלכלית, עושר וקידום הקריירה, הכנסות מגיעות ממקום לא צפוי, אפשרות לשיפור המצב הכלכלי. מייצג את הדמות הנשית הרצויה והמפתה בחייו של האדם. רגשות חיוביים מתעוררים הקשורים לחיי משפחה. שיפור במעמד החברתי.