עץ החיים בקלפי הטארוט

עץ החיים
פתיחת עץ החיים בטארוט היא פתיחה כללית ומקיפה המתארת מצב עכשווי בחיי השואל.

לפתיחה בנושא הרצוי

תוכן השאלה אינו נשמר במערכת.
על ידי מילוי השאלה אתה מסכים לתנאי האתר.

עץ החיים הוא סמל קבלי המתאר את האדם נטוע במציאות ומצמיח את ענפיו גבוה לשמים, כך שהוא מחבר את העולם של מטה לעולם של מעלה, ומקשר בין האדם לאלוהיו. המיקום של כל אחד מהקלפים מייצג כוח אנרגטי שונה, שלושת הקלפים העליונים הם כתר, חוכמה ובינה המהות האלוהית. שלושת הקלפים הבאים הם חסד, גבורה ותפארת מייצגים את החוויה הגשמית. ארבעת הקלפים האחרונים הם נצח, הוד, יסוד ומלכות מסמלים את הצרכים הקיומיים. פתיחה המתארת סיטואציית חיים מהפן האלוהי שלה ועד לעשייה הפיזית.