פֶהוּ הפוך

פאו רון הפוך

עיקרי הדברים של פֶהוּ הפוך

  • זמנים קשים עומדים לבוא
  • להרכין את הראש ולנוע קדימה
  • אובדן של מעמד ורכוש

המטרה:

ויתור על תוכניות לשפר את עצמך, ייאוש והעדר מוטיבציה.

האתגר:

תלות באחרים והחמצת הזדמנויות.

התוצאה:

זמנים מאתגרים שבהם צריך להתכופף ולעבור דרך האתגר.