אָלגִיז הפוך

אלגיז הפוך

עיקרי הדברים של אָלגִיז הפוך

  • בדידות. קרוביך לך לא מאמינים בדרכך כי היא אינה מוצדקת או מכובדת.
  • פחדנות. אתה לא עומד מאחורי מה שאתה מאמין ולא תומך באחרים.
  • חוסר פעולה או פעולה משכו את כעס האלים אליך. תבדוק את העבר הקרוב שלך, תבדוק היכן טעית ותתקן בצורה כנה.

המטרה:

המטרה שלך שגויה ולא תקבל עזרה מהקרובים לך.

האתגר:

אתה נשען על אחרים ונכשל.

התוצאה:

אתה פגיע כי ההגנות שלך ירדו ואנשים עלולים לנצל את המצב הזה.