אורית של רפאל

חרבות

אס החרבות

אס החרבות מיוצג על ידי יסוד האויר שמייצג הגיון קר. איבחת החרב מהירה חדה קרה ומחושבת.  המחשבה המגיע מהאינטלקט אף היא חדה קרה ומחושבת. אס החרבות מבטא אינטלקט, יכולות שכליות, הפרדה בין שכל לרגש תוך שימוש בהגיון. הוא מחדד, מבהיר, מביא תפנית חדה לחייו של השואל, בהירות המחשבה מביאה איתה בהירות תגובה ועשיה. ההזדמנויות מופיעות בפני השואל, עליו לזהות אותן על ידי המנעות מהתערבות של רגשות בתהליך.

הסמלים בקלף החרב מסמלת פעולה מהירה חדה קרה ומחושבת. הכתר ועלה הדקל מסמלים מעמד הצלחה וניצחון. עלי הזית מסמלים שלמרות השימוש בחרב תוצאת הפעולה תביא לאדם שלום ובטחון.

מיתולוגיה מיוצג על יד סיפור בית אטריאוס

בקריאה אס מסמל התחלה חדשה, הזדמנות, הצלחה, שפע, אמון. שינוי בין אם בתוך תהליך קיים ובין אם שינוי של תהליך והתחלה של תהליך חדש, את היסוד שהוא מייצג בעולם הרוח הוא מממש בעולם החומר . התשובה תמיד חיובית.

בנשוא זוגיות  התחלה חדשה שמגיעה כאיבחת החרב אל חייו של השואל. יחסים המבוססים על הגיון. שינוי חד בקשר קיים.

בנושא קריירה התחלה של קריירה חדשה, שינוי חד בקריירה קיימת. יכולת שכלית חדה לממש תוכניות  ורעיונות. ניתוק רגשי בעת קבלת החלטות.

בנושא כספים שינוי חד הנובע מעשיה שהיה בה הגיון קר וברור.

לייעוץ טלפוני 012-409-06720020 שלוחה 33
לתיאום פגישה אישית ו/או להתכתבות איתי