אורית של רפאל

מטבעות

תשעה מטבעות

תשעה מטבעות דבש ואגוזים הזדמנויות שמומשו. קלף המייצג הצלחה, עושר, שפע פוריות שלב של קציר. הצלחה חומרית ורוחנית. קלף המייצג הריון אך לא בהכרח הריון נשי פיזי, אלא לידה של עסק, לידה של פרויקט, לידה של ספר או שיר. לידה הנובעת מתהליך אותו עבר ויזם האדם.

הסמלים בקלף עמידתה הנינוחה של האישה בקלף מסמלת רוגע, שלווה, ביטחון עצמי. הבז מסמל את השליטה בחומר, בפיזי, האיתני הטבע. הבז היושב על ידה של האישה מסמל מצב בו שאיפותיו של האדם לחוות הצלחה התממשו. גפן עמוסה באשכולות ענבים מסמלת  שגשוש, שפע, הצלחה ועבודה קשה אשר בוצעה על מנת להגיע למקום בו עומדת הדמות.  העצים מסמלים את ההתפתחות בחייו של האדם. התפתחות שהתרחשה לאורך זמן ויש לה בסיס רחב בחיים ועכשיו האדם קוטף את הפרות. הצבע הצהוב בקלף מסמל את היכולות השכליות ואת האינטלקט של האדם את החריצות, הכוח, והדימוי עצמי  שהובילו את הדמות למקום בו היא עומדת.

מיתולוגיה דדלוס מוכיח את עצמו כאמן מוכשר וכאיש אהוב ומוערך. הוא מבסס את מעמדו המקצועי. הקלף מייצג רווח המגיע לשואל בזכות עבודתו הקשה בזכות זה שהוכיח את עצמו בפני עצמו ובפני הסובבים אותו. ההשיג הושג ויש להפוך אותו למעשה הנושא את פרות ההצלחה. שלב של מימוש (השואל למד רפואה עשה סטז' עכשיו הזמן להנות מהפרות שהם רופא מצליח ומוערך.)

בקריאה קלפי התשע מסמלים סיום, שלמות. קלפים התשע מסיימים את המסע שהחל בקלפי השתיים  שתכליתם היתה תיקון השבר לאחר השלמות של קלפי האס, בקלפי השתיים התחיל הלימוד והתפתחות. בקלפי התשע המסע הושלם ואנו חוזרים למקום השלם. תשעה ירחי לידה תשעה חודשים בהם העובר מתפתח מרעיון לאדם שלם. האדם בעל שקט פנימי, ללא צורך לשנות, בטחון עצמי, חיבור לאמת. האדם עבד קשה ועכשיו הוא נהנה מפרות עבודתו.

בנושא זוגיות שפע, עושר, הצלחה, פריון.

בנושא קריירה שפע, עושר, הצלחה, פריון.

בנושא כספים שפע ועושר.

לייעוץ טלפוני 012-409-06720020 שלוחה 33
לתיאום פגישה אישית ו/או להתכתבות איתי